รวมแคปชั่นคิดถึง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล บรรยายถึงความรัก-ความคิดถึง

รวมแคปชั่นคิดถึง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล บรรยายถึงความรัก-ความคิดถึง

ไม่ได้อยากห่างกัน แต่ทำยังไงได้ ในเมื่อสถานการณ์มันพาไป ใครที่กำลังอยู่ในอาการคิดถึง วันนี้เรามีแคปชั่นคิดถึงมาเสนอ “แคปชั่นคิดถึง” ให้ใช้คลายความเหงา บอกคิดถึงอ้อม ๆ สไตล์คนขี้อาย ในภาษาอังกฤษ มาฝากเพื่อน ๆ กัน ชวนกันมาตั้งสเตตัสเพื่อบรรเทาความคิดถึงหรือไม่ก็ต้องให้คนทางไกล

 

If you can’t get someone out of your head, maybe they are supposed to be there.

ถ้าคุณไม่สามารถลบบางคนออกไปจากหัวได้ บางทีเขาควรจะอยู่ที่นั่นก็ได้

 

If I could plant a flower for every time I miss you, I could walk through my garden forever.

ถ้าฉันสามารถปลูกต้นไม้ได้ทุกครั้งที่คิดถึงคุณ ฉันก็คงจะได้เดินอยู่ในสวนไปตลอดกาลแล้วล่ะ

 

Whenever I miss you, I look at my heart. Because it’s the only place I can find you.

เมื่อไหร่ที่ฉันคิดถึงคุณ ฉันมองไปที่หัวใจ เพราะว่ามันเป็นที่เดียวที่ฉันจะเจอคุณอยู่ตรงนั้น

 

Missing someone is your heart’s way of reminding you that you love them.

การคิดถึงใครสักคนคือวิถีของหัวใจที่เตือนว่าคุณรักเขา

 

Missing you comes in waves. Tonight, I’m drowning.

การคิดถึงคุณมาเป็นคลื่นเลย คืนนี้ฉันได้จมแน่ๆ

 

Without you here, the sun forgets to shine.

การไม่มีคุณอยู่ตรงนี้ พระอาทิตย์ลืมส่องแสงเลย

 

Thinking of you every; second, minute, hour, day, is medication to my illness of missing you.

การนึกถึงคุณในทุกๆวินาที ทุกๆนาที ทุกๆชั่วโมง ทุกๆวัน คือยารักษาโรคคิดถึงคุณ

 

I did three things today – miss you, miss you, and miss you.

วันนี้ฉันทำอยู่ 3 สิ่ง คือ คิดถึงคุณ คิดถึงคุณ และคิดถึงคุณ

 

Missing you is my hobby, caring for you is my job, making you happy is my duty, and loving you is my life.

การคิดถึงคุณเป็นงานอดิเรกของฉัน การห่วงใยคุณเป็นงานของฉัน การทำให้คุณมีความสุขคือหน้าที่ของฉัน และการรักคุณคือชีวิตของฉัน

 

I dopped a tear in the ocean. The day you find it is the day I will stop missing you.

ฉันหยดน้ำตาลงในมหาสมุทร วันที่คุณหาน้ำตาลหยดนั้นเจอจะเป็นวันที่ฉันหยุดคิดถึงคุณ

 

I miss you so much that I am jealous of the people that get the chance to see you every day.

ฉันคิดถึงคุณมากจนถึงขั้นอิจฉาคนที่ได้มีโอกาสเจอคุณในทุกๆวัน

 

When I close my eyes, I see you. When I open my eyes, I miss you.

ตอนหลับตาฉันพบคุณ ตอนลืมตาตื่นฉันคิดถึงคุณ

 

My memory loves you; it asks about you all of the time.

ความทรงจำของฉันรักคุณ มันถามถึงคุณตลอดเวลาเลย

 

My first thought in the morning is always you.

ความคิดแรกของฉันตอนเช้าจะเป็นคุณเสมอ

 

When I’m with you, hours feel like seconds. When we’re apart, days feel like years.

เมื่อฉันอยู่กับคุณ ชั่วโมงเหมือนวินาที เมื่อเราห่างกัน วันเหมือนเป็นปี

 

Someone asked me if I missed you. I didn’t answer. I just closed my eyes and walked away and whispered “so much”.

มีคนถามว่าฉันคิดถึงคุณมั้ย ฉันไม่ได้ตอบอะไร แค่หลับตาและเดินจากไป พร้อมกระซิบว่า “มากๆเลย”

 

“In French, you don’t really say “I miss you”, you say “Tu me manques” which means “You are missing from me.”

ในภาษาฝรั่งเศสไม่ได้พูดว่า “ฉันคิดถึงคุณ” แต่พูดว่า “Tu me manques” ที่แปลว่า คุณกำลังเลือนหายไปจากฉัน

 

I keep myself busy with the things I do but every time I pause, I still think of you.

ฉันทำตัวเองให้ยุ่งอยู่กับสิ่งต่างๆ แต่ทุกๆครั้งที่ฉันหยุดทำ ฉันก็ยังนึกถึงคุณ

 

The hardest thing is not talking to someone you used to talk every day.

สิ่งที่ยากที่สุดคือการไม่ได้คุยกับคนที่เราเคยคุยด้วยในทุกๆวัน

 

I miss you. I might not always show it, might not always tell people, but on the inside I miss you like crazy.

ฉันคิดถึงคุณ ฉันอาจจะไม่ค่อยแสดงออก อาจจะไม่ค่อยบอกใคร แต่ภายในใจฉันคิดถึงคุณเป็นบ้า

 

I pretend to ignore you, but I really just miss you.

ฉันทำเป็นเมินคุณ แต่จริงๆแล้วฉันคิดถึงคุณมากๆ

 

 

They say that time heals all wounds but all it’s done so far is give me more time to think about how much I miss you.

เขาว่ากันว่าเวลาจะเยียวยาบาดแผล แต่สิ่งที่มันทำกับฉัน คือการให้ฉันได้มีเวลามากขึ้นที่จะครุ่นคิดว่าฉันคิดถึงคุณมากเท่าไหร่

 

Love is missing someone whenever you’re apart, but somehow feeling warm inside because you’re close in heart.

ความรักคือการคิดถึงคนบางคนเมื่อห่างกัน แต่ก็ทำให้รู้สึกอบอุ่นอยู่ในใจด้วย เพราะว่าคุณอยู่ใกล้ๆหัวใจนี่เอง

 

You are the sun in my day, the wind in my sky, the waves in my ocean and the beat in my heart… I Miss You!

คุณคือดวงอาทิตน์ในวันของฉัน คือลมบนท้องฟ้า คือคลื่นในมหาสมุทรและจังหวะของหัวใจ ฉันคิดถึงคุณนะ!

 

I miss you when something really good happens, because you are the one I want to share it with.

ฉันคิดถึงคุณตอนที่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้น เพราะว่าคุณคือคนที่ฉันอยากจะร่วมแชร์สิ่งดีๆเหล่านี้ด้วยกัน

 

Hearing the words, “I miss you” from the right person is an amazing feeling.

การได้ยินคำว่า “คิดถึงนะ” จากคนที่ใช่ คือความรู้สึกที่อัศจรรย์มาก

 

Your memory feels like home to me.

ความทรงจำที่มีคุณ ทำให้ฉันรู้สึกถึงบ้าน

 

I close my eyes and see you there. But when I open them and see nothing there, I realize how much I miss you.

ฉันหลับตาก็เห็นคุณอยู่ตรงนั้น แต่เมื่อฉันลืมตาแล้วไม่เห็นอะไรเลย ฉันจึงรู้ได้ว่าฉันคิดถึงคุณมากแค่ไหน

 

To say I miss you is an understatement.

การพูดว่า ฉันคิดถึงคุณ มันยังน้อยไป

 

I wish you missed me like I miss you.

ฉันหวังว่าคุณจะคิดถึงฉันเหมือนที่ฉันคิดถึงคุณ

 

Related posts